Re-marketing & vernietiging

U wilt af van uw oude A-merk ICT apparatuur?

Quwint neemt deze apparatuur tegen betaling van u over indien de apparatuur nog inzetbaar is voor hergebruik. Mocht de apparatuur niet meer bruikbaar zijn, dan kunnen wij de items op een milieuvriendelijke en verantwoorde wijze vernietigen.

In beide gevallen wordt een zorgvuldige datavernietiging procedure gevolgd, waarmee wij garanderen dat de mogelijk nog aanwezige data op de gegevensdragers definitief verwijderd wordt.

Of uw apparatuur voor hergebruik geschikt is, hangt af van een aantal factoren. PC's en notebooks worden beoordeeld op uiterlijke staat, processorsnelheid en technische staat. Monitoren worden beoordeeld op de complete beeldkwaliteit en de uiterlijke staat. Servers dienen courant en compatible te zijn voor hergebruik.

Na ontvangst van uw apparatuur wordt alles op basis van bovengenoemde criteria door ons beoordeeld. U ontvangt hiervan een gedetailleerde rapportage, waarin melding wordt gemaakt van de items geschikt voor hergebruik en de items die voor vernietiging in aanmerking komen. De kosten voor vernietiging worden op de restwaarde van de overige items in mindering gebracht.

Onze eindrapportage is voorzien van een milieu- en datacertificaat, die u in uw administratie dient te bewaren. U kunt hiermee altijd aantonen wat er met uw oude apparatuur is gebeurd.

Als uw machinepark wordt vervangen door nieuwe apparatuur, kunnen wij ook de uitrol van deze nieuwe apparatuur voor u organiseren. Tegelijkertijd wordt door ons de oude apparatuur verwijderd, wat kosten bespaart. Wij voeren alle verpakkingsmaterialen voor u af en laten de werkplekken netjes geïnstalleerd, getest en opgeruimd achter!